respublika.lt

M.K.Čiurlionio žemės vaikas - Alfonsas Šuliauskas

2022 balandžio 02 20:01:32
Vaclovas JUODPUSIS, muzikologas

Talentingų meno kūrėjų - dailininkų, muzikų, rašytojų - visada buvo ne tik Vilniuje ar kituose didžiuosiuose mūsų šalies miestuose. Tarp darbštuolių, kurie darbavosi tolėliau nuo sostinės, buvo ir dailininkas Alfonsas Šuliauskas (1938.03.27-2017.10.15), beveik visą savo kūrybinį gyvenimą praleidęs Druskininkuose. Tai buvo nepaprasto įžvalgumo, jautrumo menininkas, puikiai valdęs ne tik teptuką, bet ir plunksną, eiliavęs, domėjęsis visais šio miesto įvykiais, nepraleidęs įvairiausių muzikinių renginių ne tik Druskininkų bažnyčioje, bet ir kitose šio miesto erdvėse.

×
nuotr. 4 nuotr.
A.Šuliauskas Stasio Vainiūno namuose atidarant jo tapybos darbų parodą. Vaclovo Juodpusio nuotr.

 

Prabilus apie Druskininkus, dažno šio kurortinio miesto lankytojo atmintyje iškyla M.K.Čiurlionis ir kūrybingi jo artimieji, dailininkai Žakas Lipšicas, Vytautas Kazimieras Jonynas, o dabar jau ir visad gyvai mąsčiusio dailininko A.Šuliausko asmenybė. Įžvalgiai yra pastebėjęs Druskininkų meno pasaulio šviesuolis Adalbertas Nedzelskis, kad A.Šuliauskas, baigęs Dailės institutą, „grįžo į namus, į savo vaikystės miestą. Buvo pirmasis profesionalus dailininkas Druskininkuose - taip sutapo, o kad šio miesto jis neiškeitė į jokį kitą... Pabandykite įsivaizduoti Druskininkus nuo 1963 metų be A.Šuliausko indėlio ir įsitikinsite, kad daug kas būtų kitaip".

Dabar, kai jau eina 5-ieji metai po A.Šuliausko išėjimo amžinybėn, su mumis liko ne tik tūkstančiai įvairiausių jo tapybos darbų, piešinių, bet ir knygų, kurios padeda suvokti prasmingą gyvenimo kelią, vingiavusį matant pasipriešinimo sovietiniams okupantams, žiaurių atėjūnų paliktus vaizdus.

Tremtį išgyvenęs Domas Akstinas rašo: „Mano rinkinyje esantis jo darbas „Partizanų motinos" iškalbingiau negu bet kokie žodžiai primena lietuvių moterų išgyvenimus ir kančią, žiūrint į numestus miestelių aikštėse ir kaimų patvoriuose jų žuvusių sūnų kūnus. Motinų iš skausmo suakmenėję siluetai tik papildo, pagausina jų brangiausių vaikų auką ginant gimtojo krašto laisvę. O darbų cikle „Okupuota Lietuva", „Tremiamoji Lietuva" ir „Lietuva sugrįžta" dailininkas bando apžvelgti beveik pusės amžiaus Lietuvos kelią. Visus tris darbus jungia lietuvio iš lietuviško medžio išdrožtas ir laiko negailestingos tėkmės aplaužytas Nukryžiuotasis..."

A.Šuliausko dailės darbų tematika, kaip ir jų atlikimo technika, labai įvairi. Dailės institute keramiką studijavusio profesionalaus dailininko kelyje ryškiai suskamba jo akvarelės, darbai metalo plokštėse, savita akmens ir rago plastika. Kalinėtas metalas dominavo pirmosiose jo dailės parodose, kurios buvo surengtos ne tik Druskininkuose, bet ir Vilniuje, Augustave (Lenkijoje).

Tolimesnėje kūryboje dominuoja tapybos darbai, kuriuose švyti matyti ir sutikti žmonės, gimtosios Dzūkijos vaizdai, kaip jis pats rašė: „Kalneliai ir upės, miškai ir ežerai, kelio posūkis ties beržu, prie kurio glaudėsi tavo tėvų namas. Tai yra Tėvynė! Jos ilgimasi, kur bebūtum, jinai sapnuojama, už ją kovojama ir mirštama, pagaliau joje norima žengti paskutinį gyvenimo žingsnį. Ar ne todėl tad kiekvienas žmogus labiausiai myli savo šalį, sudvasina jos medžių žalumą, dangaus mėlynę, ežerų ramybę, vėjo dvelksmą ir atpažįsta jį savo krašto dailininko nutapytame paveiksle..."

Ir A.Šuliauskas tapė ne tik gamtoje. Kūrybinės mintys aplankydavo ir su meškere laukiant laimikio Nemune, ir susikaupus klausantis skambančios muzikos taurioje aplinkoje, taip pat savo nuolatinio darbo buveinėje, kurioje buvo užbaigtas kiekvienas jo piešinys. Antai Druskininkų švč.Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje klausydamasis violončelininkės Toril Syrrist-Gelgota muzikavimo, natūraliai užgimė jos paveikslas su muzikos instrumentu, kuris buvo padovanotas solistei ir iškeliavo į Norvegiją.

Beje, jo tapybos darbuose matome ir druskininkietę pianistę Guodą Gedvilaitę, taip pat M.K.Čiurlionio seserį Valeriją Čiurlionytę-Karužienę, daug įvairių ne tik dabarties muzikų portretų. Vadinasi, jam buvo artima ir miela menininkų bendrija, kurios dalimi buvo ir jis pats. Tai paliudijo 2018 m. spalio 13 d. Druskininkuose surengta konferencija „Alfonsas Šuliauskas - dailininkas, filosofas, psichologas, rašytojas, mokytojas, kūrėjas". Taigi, galime tik džiaugtis, kad jo kūrybiniai užmojai gražiai įsiaudžia į čiurlioniškąjį kelią.

Lietuvos muzikų rėmimo fondui, rengusiam tarptautinį menų festivalį „Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu" ir paklausus A.Šuliausko, ką reiškia M.K.Čiurlionio aura dailininkams-druskininkiečiams, jis atsakė: „Tai dvasinis pojūtis, pažymėtas sunkiai žodžiais nusakomo genialumo prisilietimo, ištirpusio ne tik Dzūkijos žemės smėlyje, bet ir čia kuriančių menininkų širdyse bei kūryboje.

Kūryboje, liudijančioje pasididžiavimą, atsakomybę, stengiantis ne mėgdžioti, o vis taikyti žengti genijaus pėdsakais savojo ,,Raigardo" link. M.K.Čiurlionio mieste ir jo aplinkoje sukurti darbai įžvalgesniam žiūrovui dvelkia ne spalvų fantasmagorija, o žmogaus gyvenimo prasmės apmąstymu, beribės kosmoso erdvės suvokimo pastangomis ir Dievo valios didybe."

Darbavęsis be atvangos, A.Šuliauskas skaitytojams pažėrė daugybę rašinių Druskininkų spaudos puslapiuose, dažniausiai „Druskininkų naujienose", aprėpdamas įvairiausius kultūrinio gyvenimo momentus, kurie ir nūdienos skaitytojui leidžia suvokti netolimos praeities gyvenimo pulsą.

Daug jo minties atšvaitų sugulė nedidelio formato knygose - „Straipsniai apie kultūrą, dailininkus ir jų darbų parodas", „Būties žarijos", „Ūlos ašarėla", „Saulės dėmės", - o ypač solidžioje knygoje „Kelionė akimirkos taku", kuri buvo išleista 2013 m. Kiekvienas šis leidinys buvo lydimas jautrios ir nuoširdžios A.Šuliausko žmonos Vidos Šuliauskienės, nes ji talkino kaip redaktorė ar sudarytoja.

Beje, po vyro mirties jos rūpesčiu surengta ne viena dešimtis A.Šuliausko tapybos darbų parodų įvairiose Lietuvos vietovėse. O 368 puslapių knyga „Kelionė akimirkos taku" yra prasmingas žvilgsnis į visą A.Šuliausko kūrybinį kelią ir jo gyventą aplinką, dažnai su pamokančiais gyvenimo epizodais.

Čia sumirga ir solidi „netradicinė autobiografija", autoriaus pradedama žodžiai: „(...) lyg pro rūką matau savo gimtinę Alytaus rajono Arminų kaime, netoli „amerikono" pastatytos raudonų plytų Kurnėnų mokyklos, kurią, palankiai susiklosčius aplinkybėms, būčiau lankęs ir aš..." O toliau knygoje sugulė ne tik ankstyvoji, bet ir vėlyvoji poezija, proza, straipsniai spaudoje, aliejinė tapyba, piešiniai, akvarelės, siužetinės kompozicijos, smulkioji plastika.

Visa tai jaudina ne tik kiekvieną mūsų tautietį, bet ir užsienietį, nes prasmingų atsiliepimų sulaukta surengus parodas Augustave, Gdanske, Maskvoje, Gardine, Tokijuje. Jo darbų yra įsigiję JAV, Japonijos, Italijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių kolekcininkai bei meno gerbėjai. Nemažai tapybos darbų jis padovanojo Druskininkų miesto muziejui, dovanoti darbai mena ilgametę bendrystę su Lietuvos muzikų rėmimo fondu, Stasio Vainiūno namais.

Žvelgiant į A.Šuliausko turtingą ir įvairų kūrybinį palikimą, norėtųsi tikėti ir laukti, kad Druskininkai išsaugos jo kūrybinės dirbtuvės aplinką (namas, kuriame gyveno ir kūrė A.Šuliauskas, jau paženklintas atminimo lenta), kad kiekvienas čia apsilankęs druskininkietis ar Druskininkų svečias galėtų patirti ir pajusti jo darbo aplinką, tą darbo nuotaiką, kuri spalvino jo kūrybingo gyvenimo akimirkas, pagaliau, kad kiekvienas pajustų, koks buvo viskam dėmesingas šis nepaprastai plataus kultūrinio intelekto žmogus-kūrėjas, kurį likimas padovanojo ne tik Druskininkams, bet ir Lietuvai. A.Šuliauskui išėjus amžinybėn, jam suteiktas Druskininkų garbės piliečio vardas.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
0
F
  • SKURDAS: Daugiau nei trečdalis – 37 proc. Lietuvos žmonių mano, kad socialinės išmokos yra per mažos ir neapsaugo nuo skurdo, rodo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atlikta apklausa.
  • REITINGAI: Dalykiniuose universitetų ir kolegijų reitinguose atitinkamai pirmauja Vilniaus universitetas ir Vilniaus kolegija, rodo žurnalo „Reitingai“ paskelbti vertinimai.
  • ASAMBLĖJA: Pasibaigusioje 12-ojoje trišalės Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos parlamento narių asamblėjos sesijoje priimtoje deklaracijoje pažymima, kad vienintelis būdas po karo užtikrinti taiką, ilgalaikį stabilumą ir saugumą Ukrainoje ir NATO valstybėse narėse – suteikti Ukrainai narystę NATO.
  • GINKLAI: Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas pritarė jo vadovo Lauryno Kasčiūno siūlymui neleisti rusams ir baltarusiams Lietuvoje turėti ginklą.
  • FRAKCIJA: Mykolo Majausko likimas Seimo konservatorių gretose bus sprendžiamas ketvirtadienį, sako Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.
  • TURTAS: Už Vidmanto Kučinsko anksčiau kontroliuotos bankrutuojančios Marijampolės trąšų įmonės „Arvi fertis“ turtą Marijampolėje prašoma 10 mln. eurų, skelbia tinklalapis e.varžytynės.
  • ODONTOLOGIJA: Į Klaipėdos teisėsaugos akiratį pakliuvo odontologinėmis prekėmis prekiaujanti įmonė ir iš jos prekes pirkusios 6 bendrovės bei 2 fiziniai asmenys, teikę odontologines paslaugas.
  • KAINODARA: „Ignitis“ vienašališkai pakeitus nefiksuotos kainos planą ir vietoje jo klientams pasiūlius pasirašyti fiksuotą trejų metų sutartį, Seimo liberalai aiškinsis, kodėl bendrovė priima sprendimus už savo klientus, nors šie yra pasirinkę sau optimalią kainodarą.
  • KANDIDATĖ: Seimui į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas pateikta Agnės Tikniūtės kandidatūra - ji šiuo metu dirba Lietuvos apeliaciniame teisme.
  • KANAPĖS: Seimas nusiteikęs išplėsti pluoštinių kanapių auginimą Lietuvoje leidžiant sodinti daugiau šių augalų veislių, o taip pat palengvinti jų gaminių tiekimą rinkai.
Daugiau

Dienos klausimas

Kaip manote, ar dešimtokai turėtų likti gimnazijoje, jei neišlaiko pasiekimų patikrinimo?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Kurį iš šių kandidatų norėtumėte matyti Vilniaus meru?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti
Šiandien Rytoj   Poryt

 

   

-2 +3 C

-3 +3 C

 

-15 -5 C

-4 +2 C

-7 +1 C

 

-11 -5 C

0-8 m/s

0-8 m/s

 

0-5 m/s