respublika.lt

Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?

(0)
Publikuota: 2020 rugsėjo 22 07:00:12, Vitas TOMKUS
×
nuotr. 17 nuotr.
Vitas Tomkus: RINKTI AR NERINKTI?

Būkime realistai ir pabandykime blaiviai įvertinti situaciją. Ką tu, žmogau, Lietuvoje gali pakeisti, kai konservatorių rankose, skaičiuojam: a) visa valstybinė-komercinė žiniasklaida, kurios propagandistai išlaikomi mūsų biudžetiniais ir reklaminiais pinigais; b) visuomenės nuomonės formuotojai, tokie kaip Atviros Lietuvos fondo neaiškūs „institutai" ir dauguma „visuomenininkų", finansuojamų Dž.Soroso; c) su kėdėm suaugę valdininkai ir biurokratai, kažkada parinkti pagal liūdnai pagarsėjusį konservatorių šūkį „Geriau durnas - bet savas!"; č) konservatorių marionetės burokevičiūtės stropiai atrinkti kadrai į spec. tarnybas, svarbias teisėtvarkos struktūras bei teismus, reikia manyti, ne tik pagal anglų kalbos mokėjimą, bet ir pagal orientaciją (lytinė arba politinė); d) Konstitucinis Teismas in corpore, kuris žaibiškai išsprendžia bet kurį saviškių klausimą, o svetimų bėdų nagrinėjimą gali ištęsti net iki Strasbūro, o paskui vilkinti iki savo kadencijos pabaigos, kuri kai kada kai kam net nesibaigia.

 


Galiu vardinti be galo, be krašto priežastis, dėl kurių kol kas niekaip neįmanoma konservatorių nuo valdžios lovio atplėšti, bet, deja deja, nebežinau lietuviškos abėcėlės. (Prikaišiojo visokių x, q ir w, o kuri raidė po kurios eina, visokie smetonos kalbininkai nenurodė.) Tad dabar viską vardinsiu be eilės... Tai, kad per ilgus, net dukart ilgesnius nei Lukašenkos režimas, įskaitant ir jo vadovavimą kolchozui, Lietuvos nuvaldymo metus profesoriaus klika pasikišo po savimi lovį su visais pinigais ir kadrus su visais teismais - dar pusė bėdos. Ko gero, labai pasistengęs, galėčiau tuos Lietuvos gyvasties kraugerius ir parazitus po vieną kitą iš valdžios iškrapštyti, aprašydamas žalą, kurią per juos lietuviai patyrė. Ir kurių pasekmes savo kailiu pajus mūsų vaikai ir anūkai. Bėda ta, kad po vieną demaskuoti jų nebeįmanoma. Nes jie visi „parišti" tarpusavyje ne tik su „Independence" ir „Mažeikių naftos" aferomis, nacionalinių bankų išgrobstymu, bet ir iššvaistytais, iš ES mums skirtais, milijardais, kuriais ir žymūs visuomenės veikėjai pasinaudojo: iš naivumo, durnumo ar gobšumo? Istorija nutyli. Veikiausiai vieni iš durnumo, kiti iš gobšumo, priklausomai nuo mokslinio arba sugedimo laipsnio.

Jau neminiu „elito" iš bulvarinių TV laidų ir žurnalų, prodiuserių, ekspertų ir viešųjų ryšių specialistų, kurie minta ne tik iš valdžios ir ES fondų, bet jau ir savo lovelį sėdi apsikabinę. (Tik Monikai su savo sena armonika, iš LRT, to nereikia, nes gauna tokią algą, kad greitai galės bet kokį lovį su pačiu šeimininku nusipirkti.) Ta proga prisiminkime, kaip veikia mafija? Nesvarbu - pogrindyje ar politikoje. Siekiant išlaikyti konfidencialumą ir lojalumą „krikštatėviui", bet kokiai mafijai būtina „susitepti" krauju arba „nešvariais" pinigais. Tik tada garantuota omerta... Išvada peršasi liūdnoka: vieno ar kito nukvakėlio Seime ar ministro pakeitimas į kitą, net ir jaunesnį, tuo - alkanesnį, jokios naudos Lietuvai neduos. Visus reikalus ministerijose tvarko ne ministrai, o seni geri patikrinti kadrai, parinkti pagal jau minėtą konservatorių principą. Per tiek metų bet kuris durnius ne tik proto, bet ir patirties įgyja ir tampa „nebepamainomu" specialistu, nes yra labiausiai su visais „susitepęs". Ministrai tėra žaisliukai jų rankose, o kartais ir jų įkaitai, jeigu kartu pinigus dalinasi. O kartu ministrai prisiima ir visą atsakomybę. Ar ne dėl to taip dažnai vargšelių galvos lekia?

Dabar, užbėgdamas piktiems komentarams už akių, noriu greitai greitai atlikti Jums, brangūs mano skaitytojai, išpažintį: gal ir nepatikėsite, bet tikrai nesu pagamintas iš krištolo, kaip gali pasirodyti iš mano rašinių. Esu toks pat sistemos „fruktas" (vaisius) kaip ir kiti, tik gal kiek mažiau papuvęs. Be to, sąžinė neseniai pas mane sugrįžo, tai va, dabar kasdien dviese ir švenčiam iki paryčių. Vis bandom nesėkmingai kelti tostą: „Už Nepriklausomą Lietuvą!" Deja, nesutariam - kokia kalba: angliškai, vokiškai, prancūziškai ar ispaniškai? Nes nelabai aišku, kur mūsiškių daugiausiai emigravo. Aišku tik, kad, jei emigracijos tempai nemažės, tarpusavyje vėl gali tekti bendrauti rusiškai. Nes ir ukrainiečiai, ir baltarusiai, kuriuos pundais pas save atsivežame, dažniausiai šneka rusų kalba. Jeigu mes į juos žiūrėsime tik kaip į pigią darbo jėgą, nukentėsime patys. Patariu kuo greičiau jiems pakelti algas, nes greitai teks susikeisti su jais vietomis ir „pigia darbo jėga" tapsime mes patys.

Aišku, galime guostis, kad aplipome utėlėm ne dėl savo kaltės, o dėl istoriškai susiklosčiusių aplinkybių. Kad dėl visko kaltas sąmoningai okupantų sunaikintas tautos genofondas, pradedant pasmerkta myriop inteligentija ir baigiant parsidavusių politikų išduota karininkija. Beviltiška kartoti senas tiesas, kaip antai: rinkimuose laimi tas, kas rinkėjų balsus skaičiuoja. Vakarais bukai spoksoti į nusibodusias „kalbančias galvas", užuot su savo antrom pusėm bandę pagerinti tautos genus. (Tik norint genus gerinti, reikia jų turėti.) Regis, belieka kantriai laukti, kol gims mūsų nuostabios Tautos Išganytojas, jeigu ne Kristus, tai koks Mindaugas Karalius ar Vytautas Didysis, kuris turėtų narsos pakilti į kovą ne prieš svetimšalių tankus, o prieš užsienietiškus bankus. Deja, utėlės valdžioje nelaukia. Mūsų ainių sąskaita sparčiai ryja ne tik pinigus, bet ir mūsų kraują - savižudžiais gi ES tebepirmaujame! Ne tik bardas Kostas Smoriginas, bet jau ir paprasti žmonės klausia: KĄ DARYTI?

Gal mano akys apsilpo, bet kol kas normalaus kandidato, lendančio į Seimą, nematau. (Tiesą sakant, pastaruoju metu nelabai ir žiūriu.) Atsiprašau tų, kurių nepažįstu, bet apmaudu, kad nieko gero nebesitikiu ir iš savo buvusių bendražygių, kurie deklaruoja, kad myli Lietuvą nemažiau už mane. Kaip jie atstovaus visos Tautos interesams, jeigu patys tarpusavyje susiskaldę kaip paskutiniai idiotai? Ar įmanoma sugalvoti geresnę dovanėlę mus valdantiems idiotams, kurie tebekiurkso valdžioje?! Manau, yra tik kelios išeitys. Kad idiotai mums nebepriekaištautų, kad patys esame idiotai, nes panašius į save išsirinkome, ar ne geriau rinkimus boikotuoti ir eiti rinkti grybų? Arba pasinaudoti pasauline praktika ir pasekti italų pavyzdžiu: balsuoti tik už Čičiolinas, t.y. - profesionalias prostitutes. Tuomet globalistams atstovaujantys seimūnai nebeturės teisės pykti, kai juos įvardinsime politinėmis prostitutėmis. Tad pirmyn! Norit į Seimą? Prisipažinkite: kam davėt ir už kiek?

O kol nė vienas iš kandidatų į Seimą viešai neprisipažino, kad sutinka valdžioje būti politine prostitute ir kad sąmoningai tarnaus ne savo Tautai, o tik už mūsų pinigus tenkins užjūrio šeimininkų norus ir ES biurokratų įgeidžius, peršasi negera nuojauta: valdžioje vėl bus nesąžiningi piliečiai, kurie ir toliau maustys mus ir apsimetinės, kad yra mūsų liaudies tarnai. O kai jie pradės meluoti, anksčiau ar vėliau - pradės ir vogti, nes melagiai sąžinės neturi. Jeigu būtų sąžiningi, prisipažintų: negalime dirbti tik Tėvynės labui, nes pasaulio galingiesiems to nereikia, būsim šmeižiami kaip Vengrijos ar Venesuelos prezidentai, organizuos prieš mus oranžines arba vaivorykštines revoliucijas, kas dabar vyksta Rusijoje ir Baltarusijoje, o gali būti ir dar blogiau, kaip nutiko tautiškų pažiūrų Austrijos išrinktam lyderiui, kuris „atsitiktinai" žuvo važiuodamas į mamos jubiliejų ir dar po mirties buvo apkaltintas, kad pakeliui girtavo gėjų klube. Ar gali normalus žmogus patikėti, kad sūnus, skubantis pas mamą į jubiliejų, užsimanytų išgerti su gėjais?! Ar tai jums neprimena mūsų „nelaimingo" atvejo, kuomet Lietuvos VSD karininkas Pociūnas „netyčia" pro viešbučio langą iškrito? (Kartu su visom paslaptim, kurias žinojo).

Negi mums belieka rinkti grybus? Sutinku, kad boikotas tėra sąžinės nuraminimui, ir jis bus tik į naudą nenaudėliams. (Prisipažinsiu, kad boikotuoju „N" metų, bet reikalai Lietuvoje nuo to nė kiek nepagerėjo.) Vadinasi, belieka balsuoti už bet ką, tik jokiu būdu ne už sisteminius. Beveik pagal konservatorių principą. Tik atvirkščiai: NORS IR DURNAS, BET NE SAVAS KONSERVATORIAMS! O dar geriau būtų rinkti tuos, kurie valdžioje dar nebuvo. Bent užsidirbs nabagėliai... Juk ten daug proto nereikia. Tik aklai vykdyk JAV ambasados arba ES būstinės parėdymus ir būsi išganytas. Tam tiktų net Tarybų Sąjungos paruošti partiniai kadrai. (Jei dar ne visi išmirė.) Svarbu, kad mygtukų ir būstinių nesupainiotų. Būtų jiems kaip kompensacija už prarastas privilegijas ir personalines pensijas. (Jie vis dėlto kažką kūrė, o ne griovė.) Dar pigiau būtų, jei Seime sėdėtų robotai. Valdomi per atstumą, o visiems lietuviams būtų išdalinta po valdymo pultelį. Tuomet valdžios samdiniai tikrai nesužinotų, kurį per langą išmesti ar po mašina pakišti. Nors yra dar geresnis variantas...

Yra toks senas anekdotas: jeigu moterį prievartauja ir ji nebegali pasipriešinti, geriau ir nesipriešinti, o gultis aukštielninkai ir bent jau patirti malonumą. Kad manęs neapšauktų seksistu, skubu apsidrausti, kad stebint, kaip raitosi pasaulis, netrukus agresyvių užpuolikų aukomis gali tapti ir vyrai: tik mums būtų dar blogiau, nes tektų gultis kniūbstiems, veidu į purvą. Tai ką daryti, kad ne mūsų valdžia už mūsų pinigus mūsų nedulkintų? Matyt, tą patį, ką su ja daro jų tikrieji šeimininkai. Jeigu mūsų rinkta valdžia taip lengvai aukoja Lietuvos interesus dėl byrančios Europos Sąjungos ir braškančios Amerikos, ji yra lengvai pažeidžiama ir pasiduodanti spaudimui. Belieka ir mums savo valdžią prispausti. Ta proga savęs daugiau nebeapgaudinėkime ir pripažinkime, kad per šiuos rinkimus mes jau nieko nepakeisime. Seimas liks toks, koks ir buvo. Tad vienintelė išeitis - šantažas: metas skelbti įslaptintus (KGB) sąrašus. O kaip tą padaryti, pranešiu tik savo prenumeratoriams. Kaip matote, pradžioje šantažo meną išbandau „ant Jūsų", mano brangūs skaitytojai. Ačiū už supratingumą ir pakantumą.

Kiti šio autoriaus straipsniai:

DEVYNERI METAI NELAISVĖJE (Milijonieriaus Vito Tomkaus interviu su milijardieriumi Raimondu Baranausku)

Vitas TOMKUS: Jeigu protesto organizatorius būčiau aš...

Vitas TOMKUS: Sensacingos sveikatos naujienos: ATSARGIAI - PASIRODĖ LIGA, BAISESNĖ UŽ COVID-19! su Vito TOMKAUS atsakymu visiems socialinio eksperimento dalyviams

Vitas TOMKUS: RINKIMUS LAIMĖJO VAGYS, O PRALAIMĖJO LIETUVA!

Vitas TOMKUS: MES DAR NE VERŠIAI! Atviras laiškas Sigitai Baranauskienei. Papildyta autoriaus trigrašiu

Vitas TOMKUS: KAM REIKALINGA VERŠIŲ TAUTA? su autoriaus trigrašiu

Vitas TOMKUS: VIEN TIK MELAS VALDO MUS (Sekmadieninis pamokslas) su autoriaus trigrašiunuotraukos

Vitas TOMKUS: „PRAREGĖJIMAS” su autoriaus trigrašiu

Vitas TOMKUS: „PASIRINKIMAS”.

Vitas TOMKUS: KĄ RINKTI, O KĄ IŠSPARDYTI? (apie nacionalinius lietuviško grybavimo ypatumus)

ALELIUJA UŽ LIETUVĄ AR LIETUVAI?

Vitas TOMKUS: UŽ KĄ BALSUOTI, O UŽ KĄ DUOTI Į SNUKĮ? su Audriaus BUTKEVIČIAUS komentaru

Vitas TOMKUS: APIE SAVE IR APIE MUS VISUS (Sekmadieninis pamokslas) su autoriaus trigrašiu ir naujausiais komentarais

Vitas TOMKUS: KAS LIKS IŠ MŪSŲ, BE MŪSŲ IR PO MŪSŲ? arba Kaip ilgai ir nuobodžiai mes „Gitanos Gerovės Valstybę” kūrėme... su autoriaus trigrašiu ir nežinomo skaitytojo komentaru

Vitas TOMKUS: PASIAIŠKINIMAS su autoriaus komentaru

Vito TOMKAUS testas visiems visiems Lietuvos Patriotams

Vitas TOMKUS: BŪTI AR PŪTI? (Sekmadieninis pamokslas respublikonams)

Vitas TOMKUS: PRARADOM AR ATRADOM?

Vitas TOMKUS: KEISTI AR TEISTI? feljetonas, su autoriaus trigrašiu

Vitas TOMKUS: DAVEI ŽODĮ - DUOK IR Į SNUKĮ!

Vitas TOMKUS: KAM GERA BŪTI IDIOTU?

Skaitytojo laiškas: Kuo Baltarusijos kelias skiriasi nuo Baltijos su Vito Tomkaus rac. pasiūlymu

Vitas TOMKUS: Nidos meras Darius Jasaitis karui su Rusija pasiruošęs! (1 dalis)

Vitas TOMKUS: Nida karui su rusais pasiruošusi! (2 dalis)

Vitas TOMKUS: MŪSŲ BALTIJĄ UŽGROBĖ NE RUSAI, O NIDOS VALDŽIA!

Iš ciklo „Nidos karų kronika“: Kas sieja darbo inspektorius ir užsimaskavusius šmeižikus?

Po to, kai rašėme: Nidoje pakvipo paliaubomis

Nidoje susikerta daugybė interesų

KĄ DARYT SU NIDOS IDIOTAIS VALDŽIOJE?

„MŪSŲ BALTIJĄ UŽGROBĖ NE RUSAI, O NIDOS VALDŽIA“ (2 dalis)

Neringą dabar valdo lošėjų mentalitetas

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
2
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar laikote save pilietišku žmogumi?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar mokate rusų kalbą?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+15 +22 C

+15 +23 C

+14 +19 C

+25 +29 C

+18 +29 C

+21 +26 C

0-6 m/s

0-9 m/s

0-4 m/s