respublika.lt

Audrius BUTKEVIČIUS: Kam Dievas siunčia karvelį?

su Vito Tomkaus trigrašiu

(1)
Publikuota: 2021 balandžio 29 12:30:00, Audrius BUTKEVIČIUS
×
nuotr. 3 nuotr.
Vitas Tomkus ir Audrius Butkevičius. Redakcijos archyvo koliažas

 

 

Pradžioje Vito TOMKAUS trigrašis

„Pirmas noras, perskaičius šį Audriaus tekstą, buvo apsidrausti, ką tokiais atvejais daro visos atsargios redakcijos: AUTORIAUS NUOMONĖ NEBŪTINAI SUTAMPA SU REDAKCIJOS. Skaitant toliau, vos nuo savęs sakinio viduryje neprirašiau: REDAKCIJA UŽ TURINĮ NEATSAKO! Bet ačiū Dievui, kad jis apšvietė man protą ir aš supratau, kad... pasenau.

Arba mane apkrėtė baimės bacilomis Maršo sumanytojai, kurie, jausdami atsakomybę kaip protesto mitingo organizatoriai, mitingą nušlifavo taip, kad iš jo gali likti tik „Polka su ragučiais". Gal net be polkos, o tik - ragai. Nes paskutiniai jų pasisakymai jau skamba taip, kad, regis, svarbiausias tikslas - ne Lietuvą padaryti laiminga, o - valdžią. Belieka priminti, kad valdžia ir taip yra be galo laiminga, gavusi proga „po stalu" pasiskirstyti virš dviejų milijardų eurų. O man labiau rūpi mūsų vaikų ateitis, kuriems dėl mūsų bukumo bei gobšumo gali tekti svetimiesiems vergauti, kol skolų neatiduos, kurios auga kaip ant mielių.

Todėl spausdinu, kas parašyta. Be pataisymų ir be iškraipymų!"

KAM REIKALINGI JAUNI VILKAI

Čia priėjo Tomkus ir tarė: „Audriau, marijampoliečiai organizuoja šeimų gynimo akciją. Tai gali tapti PRADŽIA, tai gali sujungti visus, dar norinčius išsaugoti VALSTYBĘ! Bet pats supranti, kaip čia viskas jautru: žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę ir... Ateik pas mane, paklausykim, ką šneka, gal ką patarsi. Aš jiems pervedžiau pinigų, suteikiu „Respublikos" rėmimą, tik nenorėčiau populiarinti valdžios siekiančių ar asmeninių ambicijų vedamų...."

Ir čia pat papasakojo, kaip V.Landsbergis pavogė iš jo „Sąjūdį". Tingu buvo. Bet išlindau iš urvo, prasikrapščiau ausis ir atvažiavau. Tai va!

Gal net Bonapartas yra pasakęs: „Jeigu husaras sulaukė trisdešimt metų ir jis dar gyvas, tai čia ne husaras, o mėšlas!" Kitas mano kumyras, V.Leninas, manė, kad revoliucionierius, sulaukusius penkiasdešimties metų, reikia šaudyti... Man šiais metais stuktelės šešiasdešimt vieneri, todėl, oi kaip gerai suprantu, kad jie buvo teisūs. Nori radikalių visuomeninių politinių pokyčių? Tam reikalingi jauni vilkai! Net jeigu koks papelijęs autoritetas ir yra pakeltas ant laktų ir rodomas liaudžiai kaip vadas, už jo turi kalenti dantimis jauni, alkani ir perkarę, ugnimi žaižaruojančiomis akimis, VILKAI. Bet ir tas papelijęs tipelis ant laktų turi būti VILKAS. (Toks kaip Akela, matot, ne vien V.Putinas skaito Kiplingą.) Šitas, papelijęs, turi būti jaunystėje kitą tokį papelijusį papjovęs ir žinoti: vienas klaidingas puolimas pro šalį, vienas baimės pademonstravimas ar išdavystės kvapelis, ir tave jaunieji užgrauš! Iš tikrųjų senis turi būti „vilkesnis" už vilkus... Ir kartais gerai, kai jis apsisiaučia ėriuko kailiu.

Buvau dvidešimt šešerių, kai pradėjome šurmuliuoti kurdami sąjūdžius, griaudami tarybų valdžią ir Tarybų Sąjungą. Daugeliui „senių" suardėme ramius gyvenimėlius, okupanto suteiktas „sinekūras", iki šiol atleisti negali! Kiti, tegul ir mus palaikantys, ramiai sėdėjo, rūkė pypkes ir užleido mums, žaliam jaunimėliui, vadukų pozicijas. Manau, kad taip ir reikia! Tegul ir šiandien tie trisdešimtmečiai pasistato savo pasaulėlį ir tegul, kai jiems bus po šešiasdešimt, kiti trisdešimtmečiai jį sugriauna ir pakeičia pagal save. Kad ir kaip skausminga tai būtų, be šios kaitos visuomeninis gyvenimas „užrūgsta" ir pavirsta smirdinčia bala. Ar maža mes matėme senių, sustingusiais, išklypusiais pirštais besikabinančių į „valdžią", „įtaką", manančių, kad be jų neapsieis. Krintantys dantų protezai ir švebeldžiavimas bandant ištarti ...siski...masiski...skij. Taip ir girdžiu! Į ką pavirto šalys, valdomos senų pirdūnų diktatorių, vardan savo valdžiukės besigražinančių botoksu ir siunčiančių mirti stepėse, savanose ar kalnuose savo tautų jaunimą. Į ką pavirto kraštai, beviltiškai bandantys išsaugoti tradicinę gyvenimo sanklodą, kur jaunas vyras negali vesti be „kalymo" ir, kad kiaušai nesusprogtų, rytais bėga tvatinti jauną ir gražią asilę (manau, girdėjote tą bliovimą, saulei tekant sklindantį po aūlus ir kišlakus buvusioje plačioje Tėvynėje) arba emigruoja ir, pamatęs mėsas demonstruojančią europinės kultūros patelę, puola ją prievartauti Miuncheno ar Berlyno centrinėse aikštėse.

Taigi pasaulis turi keistis ir tegyvuoja jauni vilkai, vedantys į pokyčius! TAIP, TAIP, TAIP, tačiau! Visko, kas parašyta prieš kablelį ir „tačiau", galima neskaityti! Tačiau jauni vilkai privalo suvokti tradicijos svarbą. Svarbą visuomeninio darinio, kuriam jie visi priklauso. Kalbu apie Tautą ir Valstybę. Nes nė vienas mes nesame vieni, patys sau. Čia man ištryško seniokiška ašara ir aš pamiršau, ką norėjau pasakyti.

APIE ŠEIMININKO POREIKĮ

Bet apie ką aš čia? Aaaa... Prisiminiau! Norėjau pakalbėti apie „DIDĮJĮ ŠEIMŲ MARŠĄ". Ir ne tik! Nebijokit, į organizatorius nesiveržiu ir kalbų nesakysiu mitinguose. Ir organizatoriumi būti nenoriu. Tingu man! Tegul veržiasi į priekį jauni provincialai bekompromisiais balsais ir suvalkietiška, žemaitiška ar dzūkiška šnekta! „Ve!" Taip sakydavo mano geografijos mokytoja ir mes visi, piemengaliai, trykšdavome juoku! Ačiū Dievui, tomis tarmėmis kalbančių dar išliko. Dovanokit, vėl nuklydau į lankas... Ale va, tegul nepamiršta, kad vilnietis, ypač jeigu jis koks profesorius, nuoširdžiai žino, kad žmogus iš provincijos nieko doro pasakyti negali. Iš principo nepajėgus! Net ir kaunietis yra tiesiog neįgalus. Savo kailiu žinau dar iš tų laikų, kai buvau kaunietis.

O dabar pakalbėkim apie Tomkų. Kažkada papasakojau jam seną parabolę apie visuomenės sandarą. Esą visi priklausome vienai iš šių kategorijų: PIEMENYS, ŠUNYS, AVINAI IR VILKAI. Ir esą veikiame sulig kiekvieno sutvėrimo būdu ir galimybėmis. Aš pridedu dar vieną kategoriją - ŠEIMININKAS! Kaip suprantate, piemuo ir šeimininkas - tai ne tas pats. Piemuo nėra vilkų šeimininkas. Tikras šeimininkas turi valdyti visus! Šeimininkas - labai reta veislė: kartais tai žmogus, kartais Dievas, kartais IDĖJA, paverčianti visus jos vergais.

Todėl šią parabolę sugalvoję žmoneliai gal net nežinojo, kad tokie „Šeimininkai" YRA! Tai va, Tomkus galvoja, kad mūsų visų šeimininkas yra visuomenė, Tauta, žmonės ir jų valia bei apsisprendimas. Gal jis net ir pats nenumano, kad taip galvoja. Bet patikėkit, taip yra: Tomkus - tai toks instinktyvus, pirmapradžio demokratinio gaivalo nešėjas. Bet koks autoritarinis stenėjimas jam sukelia feljetoninius traukulius. Tada jis nutaria, kad reikia viską pasakyti žmonėms, leisti jiems PATIEMS SPRĘSTI. Žodžiu, ima viešinti uždarų pasitarimų medžiagas savo „televizijukėje", skelbia kagėbistų sąrašus, vagia iš suautoritarėjusių profesorių laikraščius. Žodžiu, daro viską, kad tik įtiktų savo šeimininkui. Fu, na ir bjauriai pakalbėjau! Manau, dabar suprasite, kodėl Tomkus paskelbė pasitarimo medžiagą iš susitikimo su Šeimų gynimo maršo organizatoriais ir kodėl jis savo rėmimą tiems organizatoriams nutraukė.

PAGALIAU APIE TĄ MARŠĄ... IR SKIRTUMĄ TARP RES PUBLICA ir COSA NOSTRA

Jeigu ne vyriausiasis „Respublikos" leidinių grupės REDAKTORIUS, velnią aš ten būčiau su tais kapsais kalbėjęs. Suprantat, suvalkiečiams, jeigu kas ne jo, t.y. jam nepriklauso, tai geriau tegu prasmenga ar sudega. O čia toks REIKALAS, kad MARŠAS, MITINGAS, SĄJŪDIS... REVOLIUCIJA! Vien dėl savo prigimties negali kam nors, vienam ar grupei, PRIKLAUSYTI. VISI, VISI, VISI privalo turėti galimybę įnešti savo indėlį į tokį BENDRĄ REIKALĄ, kas nežinot, lotyniškai tai vadinasi RES PUBLICA ! Yra ir kitas lotyniškas pavadinimas, - COSA NOSTRA - MŪSŲ REIKALAS. Ir jeigu pirmąjį savo darbų pradžioje vartojo vyrukai, sukūrę didžiausią pasaulyje imperiją ir padėję mūsų šiandienio gyvenimo pagrindus, tai antrąjį pasirinko savo pavadinimu Sicilijos mafija, t.y. tik savo reikaliukus realizuojanti grupuotė. Dabar sakau tai, ką išmanau: bet koks sėkmingas politinis-visuomeninis judesys įmanomas tik tada, jeigu tai RES PUBLIKA. Kaip statant miesto gynybinę sieną: kiekvienas, norintis įeiti pro miesto vartus, turi atnešti akmenį jo statybai. Taip gimdavo miestai ir valstybės, - visiems rūpinantis bendru reikalu.

Todėl, nors „RESPUBLIKA" atėmė generalinį rėmimą „maršo" organizatoriams, mes ir toliau (aš - A.B) remiame patį maršą ir jo visus dalyvius. Visa širdimi! Nes tai RES PUBLIKA!

REVOLIUCIJA, SĄJŪDIS, kaip vėtra ar kruša su perkūnija, priklauso visiems ir niekam.

Kai paklausiau „Maršo" organizatorių, kokia šito renginio pagrindinė idėja, į kokią centrinę mintį bus orientuotas mitingas, taip ir nesulaukiau atsakymo. Centrinė idėja, - SVARBU! Vienas per kitą jie bandė ką tai pasakyti, neišgirdau. Gal ir neužsidavė jie to klausimo? Vyrai, sakau, svarbu idėją turėti suformuluotą, popieriuje užrašytą. Neturi būti daug temų! Kai vienas būsit prieš Europos Sąjungą, antras prieš pederastus, o trečias - už tradicinę šeimą ir katalikybę ar prieš kaukių dėvėjimą ir vakcinacijas, tai patys supriešinsit visus ketinančius ateiti. Sakysit, kad APGINTI ŠEIMĄ? O nuo ko? Kas šeimą puola: Šimonytė, Vyriausybė, pederastai, Europos Sąjunga?! Kad tik nebūtumėt kaip tie, kur pats muša ir pats rėkia. SVARBU turėti renginio scenarijus ir planus popieriuje išguldytus ir savo nepadarytų namų darbų neteisinti slaptumu ar išankstine gynybine pozicija. Nesvarbu, kad planai sugrius, susidūrę su realybe. SVARBU planavimo procesas. SVARBU ir tai, su kokia jėga ir palaikymu iš savo renginio išeisite. Kokią jėgą, kokį svertą išsinešite? Būsite po to stipresni ar tai bus tik burbulas vandenyje.

SVARBIAUSIA: ar ketinate apriboti šiandien esančių valdžioje partijėlių galimybę priiminėti visuomenei nepriimtinus sprendimus? Jeigu užsidavėte sau šį klausimą, kaip ketinate šį tikslą pasiekti?

Taigi, negavau atsakymų į užduotus klausimus ir toliau seniokiškai gudriai klausinėju: tai jūs, vyrai, prieš tuos pederastus? Ne, sako, o akys tik žiba, dantys grikši, atseit tik paduok mums pederastą, mes jį tuoj! Atseit visi supranta, kad TAI yra TABU. Bet žodžiai komunikacijoje perduoda tik 20 proc. turinio, gali pasakyti nesakydamas. PATS BLOGIAUSIAS dalykas, kuris galėtų nutikti, tai paversti šį renginį homofobų sąskrydžiu. Tegul ir ne tiesiogiai, tegul ir tarp eilučių.

NE PEDERASTAI KALTI, arba PAGIRIAMASIS ŽODIS PEDERASTIJAI

A) PEDERASTŲ VARGAI (Jeigu LRV ir civilizuotų tautų ambasados laiko reikalinga aiškinti mūsų mažutėliams, kaip vienas princas kitam princui į..., tai parodykim, kad ir mes civilizuoti, nevengiam šios temos ir esame verti būti ES)

O man tie žmogeliai visai patinka! Jie spalvoti, kūrybingi, kartais labai linksmi, kartais žiaurūs. Kaip ir kiti žmonės. Patinka man ir Raskevičius, ir tas kitas pijokas buvęs Seime, pavardės nepamenu. Kaip sakydavo vienas mano draugelis: geroj kompanijoj jie labai naudingi, - neutralizuoja konkurentus. Kol buvau jaunesnis, maniau, kad lesbietės tai blogis, nes medžioja tose giriose, kaip ir aš. Tik vėliau supratau, jeigu jos ką pasigauna, tai ir ačiū Dievui. Jeigu per klaidą pašautum joms priklausantį grobį, kokia kančia žvelgti į tas pastėrusias negyvos žuvies akis. Kiek besistengtum, nei PIŠ. Tiesa, jos paskui išmoksta apsimesti: dejuoti ir judinti pasturgalį, bet tai vėliau... Mimikrija taip sakant, siekiant atrodyti 14-os ar 16-os lyties moterimi. (Dovanokit, jei suklydau, klasifikacija iki galo neišbaigta.) Priešui nelinkėčiau! Todėl galutinis rezultatas - lesbietės irgi naudingos!

Problema ta, kad nemaža dalis šių Dievo tvarinių patys nesupranta, kuo jie yra iš tikrųjų. Dėl visuomenės spaudimo (juk Jehova vien dėl jų sudegino Sodomą ir Gomorą ir pavertė Loto žmoną druskos stulpu) jie ilgą laiką buvo priversti slėptis arba pasiduoti galingiausiai savicenzūrai. Vieni prasigerdavo, kiti pasikardavo, treti sudarydavo fiktyvias santuokas, kiti vaikus pirštu darydavo ar pas kaimyną pagalbos prašydavo. Ne veltui, Katalikų bažnyčia taip kovojusi su pederastija, kad pati tapo pedofilijos prieglobsčiu, reikalaudavo viešo konsumacijos akto, kaip santuokos patvirtinimo. Nori nenori parodyk, kad tau ant tavo žmonos... Kitaip pasogos negausi! Ir prakaituodavo vyrai, žolikes visokias gerdavo. Žodžiu, buvo baisus vargas.

„Prie ruskio" irgi ne tik mums, doriems lietuviams, bet ir pederastams buvo labai ne kas. Jų meilė buvo laikoma ir liga, ir nusikaltimu. Pederastus gaudė, kalėjimu baudė, prigąsdintus KGB verbavo, vertė dirbti prieš kitus, į juos panašius, ir mus, paprastus žmonelius, taipogi. Štai kodėl, matydami išdavikišką elgesį mes sakome, - pederastas! Bet čia, kaip sakė oligarchas Kolomojskis, reikia skirti pederastus blogąja to žodžio prasme. Tie, kur gražesni buvo, net karjerą padarydavo, tapdavo specialaus KGB junginio „Varnai" operatyviniu darbuotoju. Merginos buvo vadinamos „kregždutėmis". Taip, taip, kaip Tėvynės Sąjungos! Visuomenė buvo siundoma prieš juos: jeigu jaunimas eidavo mušti pederastų, tai buvo laikoma patriotiniu aktu. Ir vargšeliams nelikdavo nieko kito kaip tik glaustis prie valdžiukės, įdavinėti ne pederastus, ir saviškius, ir lesbietes taip pat. Ir taip buvo ne tik pas sovietus. Taip buvo visose Vakarų demokratijose. Nedemokratijose buvo dar blogiau.

Tai tiek apie pederastų vargus. Dabar pakalbėkim, kodėl jie dabar taip atsigavo.

B) PEDERASTŲ ĮTAKA EUROATLANTINEI CIVILIZACIJAI. Atsakau: pederastų visada buvo labai daug! Bet koks mokslinis tyrimas paprastai prasideda nuo senovės graikų filosofų ar kokio mokslo tėvų citavimo. Tai ir aš siūlau kiekvienam besidominčiam šiuo klausimu pradėti nuo Platono, rašančio apie pedagoginę pederastijos prasmę, didžiulę jos vertę socialinei sanklodai ir netgi karybai. Visiems, pasipiktinusiems mano kreivablūdyste pasakysiu, kad pradedant Herakliu, Achilu ir baigiant Spartos karaliumi Leonidu, herojiškai žuvusiu Termopilų tarpeklyje, visi jie turėjo meilužius ir, mūsų požiūriu, buvo pederastai. Aleksandras Didysis - taip pat. Visas senosios Graikijos elitas tvatinosi per aną galą, žmonas naudojo tik vaikams gaminti ir net Orfėjas, praradęs Euridikę, įpuolė į pederastijos liūną.

Visi antikiniai senieji Rytų kraštai: persai, armėnai, šiaurės Afrikos gentys, egiptiečiai ir finikiečiai, žodžiu, visa graikiška „Oikumena" drožė vienas kitą pagal vyrišką liniją taip, kad net skiedros lėkė. Ir taip tūkstančius metų! Bet nei Graikija, nei semitų gentys pražuvo, nei vaikų sumažėjo, nei šeimos suiro ir dabar tų graikų-semitų-persų-armėnų, žodžiu, antikinių pederastų palikuonių tiek privisę, kad ES tuoj negalės aptarnauti jų skolų ir jų emigrantų. Dorybingi tautiečiai kišantys ten, kur liepia Katalikų bažnyčia, baigia išnykti, o čia?! NETEISYBĖ! Tai va, neteisybė, kad pederastai kalti dėl tautos sumažėjimo ar šeimų sunykimo! Dabar, būdamas senas ir patyręs, pasakysiu (gal ir ne vietoj, bet paskui galiu pamiršti): mylėti savo moteris reikia, dulkinti jas kožną dienelę ir naktelę, tada bus ir vaikų, ir stiprios bus šeimos. Sekite K.Krivicko pavyzdžiu! Jeigu ne, tai jūs patys...

C) PEDRASTAI IR LESBIETĖS, KAIP POLITINIO KONSULTAVIMO OBJEKTAS. Tai kur PROBLEMOS šaknis, klausiate. Atsakau: problemos šaknis yra visuotiniai, lygūs ir slapti rinkimai! Taip sakant, demokratija! Politikai, politiniai technologai ir visokio plauko PR (atseit viešųjų ryšių) specialistai, „speechwriteriai" ir „kreaturschikai" paskaičiavo, kad pederastai - tai slaptas resursas slaptame ir lygiame balsavime, galintis kardinaliai paveikti rinkimų rezultatus. Jeigu jūs paklаusite klasikinio sociologo, kiek pederastų, lesbiečių, žodžiu, visų ne taip kaip bažnyčia moko darančių (bažnyčia mokė tik iš viršaus, ten, kur lengvai lenda ir kad niekas nepatirtų malonumo, nes tai nuodėmė, o karalienė Viktorija liepė apatinei pusei nejudinti klubų, nes tai nepadoru, žodžiu, gulėti tik kaip lenta ir nė cypt), tai jums pasakys, kad maždaug 1,5 proc. tų, kur tapatina save su lesbietėm, ir apie 2 proc., kur mėgsta vienas kitam įdurti į... Taigi jau 3,5 procento. Sakysit, iš kur tie sociologai žino? Jie prieina prie žmogaus ir tiesiai klausia: tu pederastas ar lesbietė? Ne, ne, dažniausiai atsako žmogus, aš kaip visi, kaip liepia komunistų partija ir Katalikų bažnyčia. Bet sociologai gudrūs kaip velniai. Jie neatstoja nuo žmogaus ir klastingai klausia: sakyk, ar kada sapne matei kaimyno Jono pasturgalį? Ar Jonas pasturgalį krutino? Kai kurie apklausiamųjų išsigąsta, kad bus blogai, jeigu nieko nepraneš apie Joną, ir prisipažįsta. Sako, taip, tai tikrai buvo Jonas, jis dar per petį pasižiūrėdavo, gašliai nusiviepdavo ir rankoje laikė „Washington Post" ar „Pravda" šviežią numerį. (Laikraščio pavadinimas priklauso nuo politinės konjunktūros.) Tada sociologas rašo: latentinis pederastas. Ir tokių, brolyčiai, jau yra žymiai daugiau. O kur dar tokio pedalo mamytė, kuri, žinoma, iki mirdama šauks: mano Petriukas, Vytukas!!! NE, tikrai NE! О tėvelis, o broleliai ir seselės. Visi jie turi slaptą norą, kad jų šeimynėlė būtų „kaip visi". Tai yra, būti PEDERASTU AR LESBIETE būtų NORMA. O kur dar tos mergytės, kurias prie pedikų kažkodėl traukia, nes jie „geriausi draugai", o į lovytę netraukia?.. „Oi, aš su juo jaučiuosi žymiai saugesnė..." O kur tie vyrukai, kurie po gero pagėrimo atsibudo santechniko Klaudijaus ar dizainerio Gavrilos glėbyje. (Atsiprašau, vardus supainiojau). Ir kas ten vyko tą naktį, nors užmušk neatsimena, tik reikia eiti raukus banginio taukais pasitepti. Oi, oi, išdykėliai! Apie mergytes, kurios mano, kad su tetule tai nieko blogo, nes liežuviu didelės žalos nekaltybei nepadarysi, pasiskaitykit patys. Visa tai yra rinkėjų balsų rezervas, mano brangieji, ypač svarbus šiais laikais, kai balsuoti ateina mažiau nei penkiasdešimt procentų.

Beje, mano draugai psichoanalitikai sako, kad nėra po saule nė vieno žmogelio, kuris nebūtų sapnavęs erotinio sapno su homoseksualiais motyvais. Ir jeigu Z.Froidas teisus, sakydamas, kad kiekvienas objektas, kurio ilgis didesnis nei plotis, tai vyriško faloso atitikmuo, homoseksualumo tematika visus gali užkabinti ir tinkamai motyvuoti balsavimui. Net ir tokius, kaip aš, kurie TIKRAI, TIKRAI, TIKRAI SAKAU, santechniko Jono užpakalio nesapnavo. „Jei bogu", nesapnavau!

Žodžiu, kuomet pradeda politinis konsultantas skaičiuoti, kiek yra potencialių rinkėjų, kuriuos galima motyvuoti homoseksualine tematika, tai kai kas priskaičiuoja visus dešimt procentų. O aš jums pasakysiu, kad skaičiuoti ženkliai paveikių asmenų reikia ne mažiau kaip dvidešimt procentų! Viskas pagal Pareto dėsnį: dvidešimt procentų vyrų išgeria aštuoniasdešimt procentų alaus. Ir taip, dvidešimt procentų pederastų balsų formuoja vyriausybes!

Kaip suprantat, man Armonaitė tikrai patinka. Graži, drąsi, protinga ir efektyvi. Ir nieko neapgavo. Tiesiai sakė, ką darys, ir visi, sapnavę santechniko Jono užpakalį, atbėgo už ją pabalsuoti. O visi Tėvynės sąjungos ir krikščionių demokratų tradicinių vertybių gynėjai paslaugiai atstatė savo pasturgalius naujai iškeptiems politikams: imkit mane ir laižykit, ar net... Taip išeina perfrazuojant poetą. Manau, dabar suprantat, kad pederastų pas mus politikoje tikrai daug ir ne tik gerąja šio žodžio prasme.

Ir pederastai nekalti, kad atsirado POLITIKAI, sutinkantys garbinti jų gyvenimo būdą, kelti į kovą už neva mažumų teises, pasakoti darželinio amžiaus vaikams, kaip normalu tiems iki koktumo atsibodusiems princams.

Šiandienai pakaks! Аpie tai, kaip homoseksualumo tema išnaudojama laužyti tradicinei devynioliktojo šimtmečio viešajai moralei, kodėl sorosiniams, švabiniams, lanzberginiams ir visiems kitiems „iniams" taip svarbu pasėti žmogelių smegenyse sumaištį, pasimetimą ir viską, ką jie laikė savo gyvenimo pamatais suniurkyti į kakas, parašysiu kitą kartą.

Parašysiu ir apie tai, kas bendro tarp devynioliktojo šimtmečio darbininkų judėjimų, sufražisčių kovos už moterų teises ir šiandieninio, politikų, pasikinkiusių homoseksualumo temą, keliamo šurmulio, bandant geriau pasiruošti artėjančiam vertybių perdalijimui.

Štai iki ko priveda ilgalaikis sėdėjimas ant kieto metalinio aerouosto suolo. Užupakalio tema vedančioji! Dar kelios minutės ir mus sodins į lėktuvą. Skubu užbaigti šią rašliavą ir pasiųsti REDAKTORIUI. Man smagu turėti redaktorių, nes pirmą kartą gyvenime už mano žodžius atsakomybę prisiima kitas. Taip tam Tomkui ir reikia!

APIE ARTĖJANČIO RENGINIO PRASMES. KUO IR KODĖL NETIKIU!?

Esu ciniškas, arogantiškas ir daug kuo abejojantis, velnio neštas ir pamestas. (Visi, kas apie mane blogai rašote komentaruose, nežinote ir trečdalio, ką ketinu jums apie save papasakoti. Ot bus jums džiaugsmo!)

Dar būdamas žaliu studentu priėmiau sau už „modus operandi": Nieko nelaikyti aksioma! Nepulti ant kelių prieš autoritetus! Кaip sakė mano kovinių menų mokytojas, įteikdamas tiesų kinišką kalaviją: jei sutiksi kelyje Budą, nukirsdink jį! Taigi, kapoju, kiek išgaliu, nes tų susireikšminusių kalės vaikų nors vežimu vežk...

Todėl pasakysiu, kaip manau, o jei nepatinka, pasikarkit!

Аš netikiu ateinančio renginio pavadinimu: Šeimų gynimo maršas! Didysis... Nuo ko ginamės? Mūsų šeimoms pavojingi tik mes patys. Savo egoizmu, baimėmis, neurotišku darboholizmu, pijokystėmis ir paleistuvystėmis. Savo nenoru mąstyti ir įeiti į artimiausio žmogaus padėtį. Ne vyriausybės, politikai ar pederastai suardo mūsų šeimas. Žinau tai iš asmeninės patirties. Ir jūs žinote. Giliausioje širdies kertelėje kiekvienam aišku, kad už savo sielą, ryšį su artimaisiais, savo šeimas, vaikus, savo moteris mes atsakingi tik patys ir net didžiausių negandų metais mes galime išlikti su savaisiais. Jeigu suvaldysime savo egocentrizmą, žinoma. Net jei esi alkoholikas ar juodžiausias narkomanas. Todėl pradėti ginti šeimą nuo ko nors išorėje, nepradėjus karo su pačiu savimi, tai nesąžininga kvailystė.

Blogiausia, kad visuomenė, žmonės, pajutę aiškią veidmainystę ir manipuliacijos savo emocijomis elementus, pradės laikytis nuo šio renginio distancijos... Skambės tas garsusis Stanislavskio „NETIKIU"!

Kas gelbsti padėtį? Manau, kad žmonės pavargę nuo valdžios vyrų ir moterų absurdiško elgesio krizės metu, nesugebėjimo ją valdyti, vietoj efektyvių sprendimų ir rezultatų peršant tuščią savo veiklos demonstraciją. Nevykusi komunikacija su visuomene, nuolatiniai gąsdinimai ir tame fone korupciniai skandalėliai, išskirtinių sąlygų saviškiams suteikimas. Politinių sąjungininkų, be kurių dalyvavimo sugrius ši vargana valdžios koalicija, interesų protegavimas. Ir psichologinis NUOVARGIS, NUOVARGIS, NUOVARGIS, štai kas veda žmones į protesto akcijas. Ciniška valdžiukė, išrinkta rinkėjų mažumos balsais, sakanti: dabar gavote mus, tai kentėkit... ketverius metus. Ar nėra Lietuvoje krizės metu svarbesnių klausimų, kaip svarstyti Stambulo konvencijos nuostatas? Ar pederastų vestuvės, kurių žmonija neturėjo paskutinius penkis tūkstančius metų, išspręs visas kitas Lietuvos žmonių problemas? ABSURDO JAUSMAS, GYVENIMO PRASMĖS PRARADIMAS, - štai kas verčia žmones PROTESTUOTI!

Taigi, apie ką reikia kalbėti? Kaip priversti valdžion atsitiktinai, per mūsų pačių aplaidumą ir tingumą, pakliuvusius asmenis atstovauti mūsų visų VALSTYBĖS, VISUOMENĖS IR TAUTOS interesams ar aiškintis, kad šeimą griauna į homoseksualių asmenų santuoką orientuota valdžios politika?

Jeigu būčiau Šimonytės konsultantas, tai, žinoma, man būtų kur kas priimtinesnis bedantis „šeimos gynimas" ar protestai dėl „homoseksualių asmenų šeimų", kuriuos bet kam pasaulyje galima paaiškinti provincialia lietuvių homofobija, nei husariška ataka į ekonomines ir užsienio politikos kvailystes, vykdomas valdžios vyrų ir moterų, ir valdžios pederastų su lesbietėmis.

Tačiau, kaip sakė Voltero Kandidas, visa, kas vyksta, tai tik į gera. Net jei žmonės susirinks į Vingio parką padainuoti, net jei vyskupas su „krapyla" pašventins dorus katalikus, net jei iš pirmo karto negims referendumas, ribojantis valdžios vykdomą politiką, net, net, net... Visa tai bus į gera. Nes žmonės mokysis protestuoti, būti neabejingais. Žmonės pagaliau supras, kad nuo kiekvieno iš mūsų šis tas priklauso. O nuo šimto, nuo tūkstančio? O nuo šimto tūkstančių priklauso mūsų vaikų galimybės ir ateitis. Ateitis, nuo žodžio ATEITI. Todėl pradžioje mums reikia ATEITI į tą mitingą, nesvarbu, ar tu tiki jo pavadinimu, nesvarbu, ar tau patinka organizatoriai ar vedantieji. Nes nuo to, ar mes išmoksime protestuoti, šiandien priklauso ATEITIS.

Patiko straipsnis? Leisk mums apie tai sužinoti. Nepamiršk pasidalinti Facebook!
L
5
F
Parašykite savo komentarą:
 
Komentuoti
Skaityti komentarus (1)
Respublika.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, keiksmažodžiais pagardintus, su tema nesusijusius, kito asmens vardu pasirašytus, įstatymus pažeidžiančius, šlamštą reklamuojančius ar nusikalsti kurstančius komentarus. Jei kurstysite smurtą, rasinę, tautinę, religinę ar kitokio pobūdžio neapykantą, žvirbliu išskridę jūsų žodžiai grįždami gali virsti toną sveriančiu jaučiu - specialiosioms Lietuvos tarnyboms pareikalavus suteiksime jūsų duomenis.

Dienos klausimas

Ar laikote save pilietišku žmogumi?

balsuoti rezultatai

Apklausa

Ar mokate rusų kalbą?

balsuoti rezultatai

Respublika
rekomenduoja

Labiausiai
skaitomi

Daugiausiai komentuoti

Orų prognozė

Šiandien Rytoj Poryt

+15 +22 C

+15 +23 C

+14 +19 C

+25 +29 C

+18 +29 C

+21 +26 C

0-6 m/s

0-9 m/s

0-4 m/s